Setena edició del festival INFLUX [vídeo a escena], dedicat a les arts escèniques audiovisuals.
INFLUX
 vol potenciar els creadors que utilitzen el vídeo i el món digital com a eina fonamental d’expressió artística en les seves propostes escèniques. Abraça la feina d’artistes visuals, músics, poetes, ballarins, performers o creadors escènics que es mouen en aquests espais fronterers i híbrids. Els protagonistes d'aquesta edició seran David Ymbernon, Julián Pedraza, Marc Caellas & David G. Torres, i nyamnyam (Iñaki Álvarez i Ariadna Rodríguez).
INFLUX
 vol ser una plataforma estable que doni projecció als creadors locals vinculats a la ciutat de Barcelona i per extensió a Catalunya, però també oberta a artistes d’altres llocs. Vol contribuir a oferir una visió polièdrica sobre la diversitat de la creació contemporània.

CAST
Séptima edición del festival INFLUX [vídeo a escena], dedicado a las artes escénicas audiovisuales.
INFLUX quiere potenciar a los creadores que utilizan el vídeo y el mundo digital como herramienta fundamental de expresión artística en sus propuestas escénicas. Abarca el trabajo de artistas visuales, músicos, poetas, bailarines, performers o creadores escénicos que se mueven en estos espacios fronterizos e híbridos. Los protagonistas de esta edición serán David Ymbernon, Julián Pedraza, Marc Caellas & David G. Torres, y nyamnyam (Iñaki Álvarez y Ariadna Rodríguez).
INFLUX
 quiere ser una plataforma estable que dé proyección a los creadores locales vinculados a la ciudad de Barcelona y por extensión a Catalunya, pero que también está abierta a artistas de otros lugares. Quiere contribuir a ofrecer una visión poliédrica sobre la diversidad de la creación contemporánea.

ENG

This is the seventh edition of INFLUX festival [video on stage], dedicated to audiovisual performing arts.
INFLUX
 promotes artists who use video and digital media as an integral aspect of artistic expression in their stage proposals. The festival includes works by visual artists, musicians, poets, dancers, performers or theatrical creators who blur the edges. The protagonists of this edition will be David Ymbernon, Julián Pedraza, Marc Caellas & David G. Torres, and nyamnyam (Iñaki Álvarez and Ariadna Rodríguez).
INFLUX
 aims to become an established platform providing visibility for local creators from Barcelona and Catalonia, but also open to artists from other places. The festival aims to help provide a multifaceted vision of the diversity that exists in contemporary creation.

PROGRAMA


Dijous 26 novembre 2020. 20h
DAVID YMBERNON
+info

Divendres 27 novembre 2020. 20h
JULIÁN PEDRAZA
+info

Dissabte 28 novembre 2020. 20h
MARC CAELLAS & DAVID G. TORRES
+info

Diumenge 29 novembre 2020. 18:30h
NYAMNYAM (IÑAKI ÁLVAREZ i ARIADNA RODRÍGUEZ)
+info


descarregar postal

veure espot

veure clip promocional

Antic Teatre

Verdaguer i Callís, 12. 08003 Barcelona
www.anticteatre.com

Entrada 10€ compra anticipada i taquilla
Abonament 4 espectacles 30€ compra anticipada

comprar entrades
organització i producció Habitual Video Team
direcció Lis Costa i Josep M. Jordana
imatge, disseny gràfic i disseny web Xavi Casadesús
construcció web victrixmedia

agraïments Semolinika Tomic i equip Antic Teatre

info@fluxfestival.org

organitza_
amb la col·laboració de_