Primera edició del festival INFLUX [vídeo a escena], dedicat a les arts escèniques audiovisuals.
INFLUX vol potenciar els creadors que utilitzen el vídeo i el món digital com a eina fonamental d’expressió artística en les seves propostes escèniques. Abraça la feina d’artistes visuals, músics, poetes, ballarins, performers o creadors escènics que es mouen en aquests espais fronterers i híbrids, com ara Anna Subirana & Nuno Rebelo, Txalo Toloza-Fernández, Alba G. Corral & Víctor Santana, Kònic thtr, Eli Gras & Mar Morey, i Mireia Calafell / Miguel Marín / Sebastià Puiggrós, que seran els protagonistes d'aquesta edició.
INFLUX vol ser una plataforma estable que doni projecció als creadors locals vinculats a la ciutat de Barcelona i per extensió a Catalunya, i vol contribuir a oferir una visió polièdrica sobre la diversitat de la creació contemporània.

CAST
Primera edición del festival INFLUX [vídeo a escena], dedicado a las artes escénicas audiovisuales.
INFLUX quiere potenciar a los creadores que utilizan el vídeo y el mundo digital como herramienta fundamental de expresión artística en sus propuestas escénicas. Abarca el trabajo de artistas visuales, músicos, poetas, bailarines, performers o creadores escénicos que se mueven en los espacios fronterizos e híbridos, tales como Anna Subirana & Nuno Rebelo, Txalo Toloza-Fernández, Alba G. Corral & Víctor Santana, Kònic thtr, Eli Gras & Mar Morey, y Mireia Calafell / Miguel Marín / Sebastià Puiggrós, que serán los protagonistas de esta edición.
INFLUX quiere ser una plataforma estable que dé proyección a los creadores locales vinculados a la ciudad de Barcelona y por extensión a Catalunya y quiere contribuir a ofrecer una visión poliédrica sobre la diversidad de la creación contemporánea.

ENG
This is the first edition of INFLUX festival [video on stage], dedicated to audiovisual performing arts.
INFLUX
promotes artists who use video and digital media as an integral aspect of artistic expression in their stage proposals. The festival includes works by visual artists, musicians, poets, dancers, performers or theatrical creators who blur the edges, such Anna Subirana & Nuno Rebelo, Txalo Toloza-Fernández, Alba G. Corral & Víctor Santana, Kònic thtr, Eli Gras & Mar Morey, and Mireia Calafell / Miguel Marín / Sebastià Puiggrós, which will be the protagonists of this edition.
INFLUX aims to become an established platform providing visibility for local creators from Barcelona and Catalonia, and to help provide a multifaceted vision of the diversity that exists in contemporary creation.

PROGRAMA


Divendres 3 octubre 2014. 21h
ANNA SUBIRANA & NUNO REBELO
+info

Dissabte 4 octubre 2014. 21h
TXALO TOLOZA-FERNÁNDEZ
+info

Diumenge 5 octubre 2014. 20h
ALBA G. CORRAL & VÍCTOR SANTANA
+info

Divendres 17 octubre 2014. 21h
KÒNIC THTR
+info

Dissabte 18 octubre 2014. 21h
ELI GRAS & MAR MOREY
+info

Diumenge 19 octubre 2014. 20h
MIREIA CALAFELL / MIGUEL MARÍN / SEBASTIÀ PUIGGRÓS
+info


descarregar postal

veure espot

galeria fotogràfica

Antic Teatre

Verdaguer i Callís, 12. 08003 Barcelona
www.anticteatre.com

Entrada gratuïta. Aforament limitat.

És imprescindible recollir l'entrada a la taquilla
des d'una hora abans de l'inici de l'espectacle.
organització i producció Habitual Video Team
direcció Lis Costa i Josep M. Jordana
imatge, disseny gràfic i disseny web Xavi Casadesús
construcció web victrixmedia

agraïments Semolinika Tomic i equip Antic Teatre

info@fluxfestival.org

organitza_
amb la col·laboració de_